UiO hjemmeside Hjemmesiden til oppslagstavlen for UiO
Doktorgradsdisputaser
Opphengsdato: 08.06.2005
Nedtakssdato: 24.06.2005

Et oppslag fra Det medisinske fakultet

MED:DISPUTAS: ”Genome instability and maintenance in Neisseria meningitidis”

Doktorand: Cand.scient. Tonje Davidsen
Sted: Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johansgt. 47, Universitetet i Oslo
Tidspunkt: Torsdag 23. juni 2005 kl. 10.15
Melding:
Prøveforelesning:
Onsdag 22. juni 2005 kl. 13.00
i Auditorium A3.3067, Rikshospitalet, Oslo
Oppgitt emne: ”The biological basis of adaptation of Neisseria meningitidis”

Bedømmelseskomité:
1. opponent: Professor Richard Moxon, Molecular infectious group, Department of pediatrics, University of Oxford
2. opponent: Professor Marit Otterlei, Institutt for kreftforskning og molekylærbiologi, Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Jan G. Bjålie, Avdeling for anatomi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Disputasleder: Professor Stig L. Jeansson, Mikrobiologisk, Medisinsk klinikk, Ullevål universitetssykehus

Sammendrag:
Neisseria meningitidis (meningokokken) kan forårsake smittsom hjernehinnebetennelse og blodforgiftning hos mennesket. Alt arvemateriale er kontinuerlig utsatt for skade, og proteiner som utfører reparasjon av arvematerialet er særdeles viktige. Disse enzymene kan være nye mål for antimikrobielle medikamenter og har stor betydning for vaksineutvikling. Vi har derfor kartlagt mekanismer for DNA-reparasjon hos meningokokken. Studiet viser at meningokokken har et velutviklet reparasjonsapparat for å håndtere både eksogene og endogene DNA-skader. Vi har vist at genene som koder for disse DNA-reparasjonsproteinene ofte har et overskudd av en kort signatur-sekvens som er nødvendig for at meningokokken skal kunne ta opp arvemateriale fra miljøet. Meningokokken kan dermed ved horisontal genoverføring selektivt innhente nytt arvemateriale for å reparere ødelagte DNA-reparasjonsgener. DNA glykosylasen MutY, som er spesielt viktig i forsvar mot oksidative skader, er blitt karakterisert i detalj. Kartlegging av interaksjon med andre komponenter er også utført for å forstå meningokokkens DNA-metabolisme fullt ut. Sammen med et annet protein fra samme reparasjonsvei (Fpg), er MutY spesielt involvert i å beskytte bakterien mot spontane DNA-skader. Mangel på enkelte DNA-reparasjonsproteiner har tidligere vært koblet til meningokokkens sykdomsfremkallende evne, ettersom deres fravær tillater hurtig forandring av arvematerialet. Flere komponenter antas å være involvert, og MutY fremstår som en av disse. Undersøkelser av et utvalg av reparasjons-proteiner i sykdomsfremkallende meningokokk-isolater viser at sykdomsstammer med høy eller lav spontan mutasjonsrate faller inn i distinkte kategorier i sine sekvensprofiler.

Avhandlingen utgår fra: Mikrobiologisk institutt. Hovedveileder Tone Tønjum.
For mer informasjon, kontakt: Universitetsadministrasjonen RH,Dnr,Ahus,Heled tlf:23070938
Signatur: Reidun Sogge

[ Neste]